Jakub Matuška aka Masker, Skull, 2014, Courtesy Galerie Dukan

Jakub Matuška aka Masker
Skull, 2014
Acrylic and spray on canvas
180 x 120 cm