Jakub Matuška aka Masker, Baby, 2014, Courtesy Galerie Dukan

Jakub Matuška aka Masker
Baby, 2014
Acrylic and spray on canvas
120 x 180 cm